Una mirada integral vers les Violències Familiars

Acord de col·laboració amb

Telèfons d'informació i atenció

Grup

Materials i recursos de detecció i prevenció de les violències

Grup de treball Violència vers la infància i l'adolescència

 

Grup de treball Violència vers la Gent Gran

 

Grup de Treball Violència en l'àmbit de la parella

Grup de treball Transversalitat (violència sistèmica) i comunicació

Les violències familiars són un abús de poder sobre persones percebudes com a vulnerables per l'agressor, d'una violència amb un nivell d'acceptació i tolerància social, que és fruït de les pressions socials, institucionals i polítiques, i que té la seva manifestació en les dinàmiques de l'àmbit familiar. (Ad hoc, Alonso Varea, J.M i Castellanos Delgado, J.L., 2006)

CONTACTE

Gràcies per escriure'ns