Què volem?

Passar de la formació a l'acció. Amb aquesta premisa va néixer el Col·lectiu Flora Tristán, un nou espai de treball que agrupa professionals de diverses disciplines –ambit jurídic, social, sanitari…– que des de Catalunya impulsarà una xarxa de coneixements i bones pràctiques per sensibilizar i prevenir els diferentes tipus de violències familiars existents.

 

La nostra missió és provocar un canvi social pel que fa a aquesta realitat. Vol fer-ho a partir de la particular mirada que cada professional aporta gràcies als seus coneixements, àmbit d'acció o projectes en curs dins l'àmbit de les violències familiars.

Tot i ser un nou espai d'intercanvi de coneixements, d'expertesa i bones pràctiques  públiques sobre la matèria, la iniciativa va molt més enllà de l'àmbit estrictament professional. Tal i com defineixen les seves impulsores i impulsors.

Els nostres objectius són:

 

  • Crear una xarxa de coneixement multidisciplinar per a la divulgació, visibilitzacio, prevenció i tractament de les violències familiars, i l'erradicació de la violència estructural en la societat i en les administracions públiques.

  • Generar i mantenir espais de debat, reflexió, creació i transferència de coneixement (experiències, bones pràctiques...) per millorar les actuacions i per visibilitzar les violències familiars existents que cal erradicar.

 

  • Elaborar propostes pràctiques de millores normatives i tècniques per generar o aconseguir canvis institucionals i socials.

 

  • Tenir cura, compartir experiències professionals i donar-se suport mutu. Esdevenir un espai de cura per les persones  professionals que de manera quotidiana convivim amb els diferents tipus de violències dins la nostra pràctica professional.

 

  • Col·laborar amb altres professionals que comparteixen realitats i interessos similars.

 

  • Aprendre i participar de la xarxa de col·lectius, associacions, serveis i recursos… que tenen una llarga trajectòria en la prevenció de les violències familiars.

  • Detectar i visibilitzar bones pràctiques d’intervenció en la prevenció i erradicació de les Violències familiars.

  • Prevenir les diferents violències familiars que existeixen en la nostra societat influint de forma transversal en diferents àmbits: administracions públiques, col·legis professionals, universitats i ciutadania en general.

  • Donar visibilitat als diferents tipus de violències familiars existents, evitant que únicament es posi el focus en alguna d'elles.

  • Treballar per detectar i revertir les situacions de violència estructural que s'exerceix des de les administracions públiques.