L'inici

 

El grup va nèixer l'any 2020 a iniciativa de professionals participants en un curs sobre violències amiliar que va impartir a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) el director del Máster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de l'Institut de Formació Continua IL3 de la Universitat de Barcelona. 
 

Al llarg del curs es van anar generant complicitats i va sorgir la proposta d’aprofitar els diferents talents i bagatges per treballar en xarxa entre les diferents persones professionals. Es van compartir i crear coneixements, inquietuds i projectes. El grup va néixer amb la voluntat d’incorporar, créixer i col·laborar amb totes les persones que vulguin contribuir a generar canvi des del seu marc d’acció, entesa com motor de  transformació personal i social.

El grup està obert a tots aquells perfils que treballin de manera directa o indirecta en l'àmbit de les violències familiars en qualsevol de les formes de manifestació: violència vers la infància i l'adolescència, violència masclista contra les dones i d'altres formas de violència en parella, gent gran, filioparental i entre germans, entre d'altres.

Qui som?

Som un grup multidisciplinar de professionals compromeses que treballem en diferents territoris de Catalunya i que pertanyem a àmbits d'intervenció diversos (jurídic, social, salut, etc).

Què ens uneix?

 

Durant el curs i a través de les nostres trajectòries professionals i vitals em pres consciència de la necessitat de treballar per a la prevenció de totes les violències familiars: envers la infància i l’adolescència, la violència masclista contra les dones i altres formes de violència en parella, persones grans, filioparental i entre germans… Aquestes violències són generades per diferents eixos d’opressió: gènere, edat, diversitat funcional, origen i situació administrativa, orientació sexual, expressió de gènere, etnicitat, lloc de residència (rural/urbà), etc. A més a més, com a professionals de les administracions públiques, ens preocupa la violència estructural que es pot exercir des de les pròpies institucions i assumim també el compromís de detectar-les i d’abordar-les per minimitzar-les.

És freqüent  que, com a professionals, posem el focus en un tipus de violència familiar la qual cosa pot invisibilitzar indirectament la resta de formes i expressions que fins i tot poden entrar en competència entre elles. Valorem que cal sumar i multiplicar esforços per detectar-les i contribuir a una societat lliure de violències.