Grups de treball en Violències Familiars

Grup de treball sobre Violència contra la infància i l'adolescència

Grup de treball sobre Violència contra la gent gran

Grup de treball sobre Violència en l'àmbit de la parella

Grup de treball sobre Transversalitat de les violències i comunicació